Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần báo giá các thiết bị y tế để mua cung cấp cho dự án xây dựng Bệnh viện tại tỉnh Cà Mau

Cần báo giá các thiết bị y tế để mua cung cấp cho dự án xây dựng Bệnh viện tại tỉnh Cà Mau.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần báo giá các thiết bị y tế để mua cung cấp cho dự án xây dựng Bệnh viện tại tỉnh Cà Mau.

Danh mục sản phẩm theo list đính kèm

Địa điểm nhận hàng: Cà Mau.