Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

So sánh quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE trên Hatex.vn

 

So sánh quyền lợi của thành viên VÀNG & FREE trên Hatex.vn

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ vui lòng liên hệ:

SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ        ||     www.hatex.vn

Địa chỉ: Số 01  Phạm Ngũ Lão, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3757.101 / 3.250.289          Ext: 114 (Ms. Kim Anh) / 196 (Ms. Minh Nghĩa)

Fax: 0225.3757.110      

Hotline:  0984.777.078 (Ms. Kim Anh) / 0936.504.969 (Ms. Minh Nghĩa)

Email:  thongtin@hatex.vn