Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn quản lý liên hệ cho thành viên NGƯỜI BÁN

Công cụ quản lý liên hệ dùng để quản lý toàn bộ liên hệ đến, liên hệ đã gửi của bạn, thư từ hệ thống Hatex.vn gửi.

Để quản lý liên hệ bạn phải đăng nhập tải khoản sau đó vào phần quản trị gian hàng: Tài khoản của tôi -> Tiện ích -> Liên hệ

Hướng dẫn quản lý liên hệ cho thành viên NGƯỜI BÁN

 

Hướng dẫn quản lý liên hệ cho thành viên NGƯỜI BÁN

 

Phần quản lý liên hệ bao gồm:

1. Liên hệ đến: Hiển thị toàn bộ thông tin liên hệ của người mua gửi đến nhà cung cấp

Liên hệ đến

 

Bạn có thể xem chi tiết liên hệ và trả lời lại liên hệ ngay trong hệ thống.

 

Xem chi tiết liên hệ đến

 

Xem chi tiết 1 liên hệ

 

Trả lời liên hệ đến

 

Trả lời liên hệ đến.

2. Liên hệ đã gửi: Hiển thị toàn bộ thông tin liên hệ của bạn đã gửi đi

 

Liên hệ đã gửi

 

Xem liên hệ đã gửi

 

Xem liên hệ đã gửi

 

3. Thư từ hệ thống: Hiển thị toàn bộ thông tin của hệ thống Hatex.vn gửi đến nhà cung cấp. (Bao gồm: thông báo có nhu cầu tìm mua mới, sản phẩm không được duyệt, ...)

 

Liên hệ

 

Xem chi tiết liên hệ từ hệ thống Hatex.vn

 

Liên hệ hệ thống