Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu về Hatex

Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng (HATEX) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. HATEX có chức năng xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ; tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ.

Giới thiệu về Hatex

Giới thiệu về Hatex
 
MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Hoạt động tư vấn và chuyển giao công nghệ:
- Tư vấn, môi giới, kết nối cung - cầu về công nghệ
- Tư vấn đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ
- Chuyển giao và cung cấp công nghệ, thiết bị.
- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn về KH&CN
 

2. Hoạt động thông tin công nghệ:
- Xây dựng, cập nhật, khai thác hệ thống CSDL thông tin công nghệ;
- Cung cấp, giải đáp, hướng dẫn tra cứu thông tin công nghệ, thiết bị theo yêu cầu;
- Vận hành Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến hatex.vn và Sàn giao dịch thương mại điện tử haiphong247.vn;
- Biên soạn các tài liệu, ấn phẩm về công nghệ và chuyển giao công nghệ.


3. Hoạt động tổ chức các sự kiện về khoa học và công nghệ:
- Tổ chức các cuộc hội thảo, chương trình trình diễn, giới thiệu CN&TB
- Tổ chức các phiên kết nối thị trường, phiên bán đấu giá CN&TB
- Tổ chức các hoạt động tham quan, khảo sát, trao đổi, học tập kinh nghiệm về KH&CN ở trong và ngoài nước.
- Tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm về KH&CN.

CÁC KHU CHỨC NĂNG

- Khu trưng bày công nghệ - thiết bị của doanh nghiệp

 
Giới thiệu về Hatex
 
- Bộ phận tiếp nhận, cung cấp và giải đáp thông tin
 
Giới thiệu về Hatex
- Khu tra cứu thông tin
 
Giới thiệu về Hatex

- Khu tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm mini
 
Giới thiệu về Hatex
 
 Giới thiệu về Hatex
- Khu giao dịch, tư vấn, đàm phán công nghệ - thiết bị
 
Giới thiệu về Hatex