Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Giới thiệu về Hatex

Sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị Hải Phòng (HATEX) được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2009, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng. HATEX có chức năng xây dựng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin công nghệ; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn, môi giới, chuyển giao công nghệ; tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động của thị trường khoa học và công nghệ. Xem thêm