Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện công nghệ môi trường
Hoạt động quan trắc môi trường của Viện Công nghệ môi trường
Hoạt động phân tích môi trường tại Viện công nghệ môi trường
Hoạt động triển khai ứng dụng khoa học công nghệ

Hồ sơ

Viện Công nghệ môi trường Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 22/08/2017 Thành viên vàng Sản phẩm chính: lò đốt chất thải, hệ thống xử lý nước thải, thiết bị lọc không khí, vật liệu lọc nước bằng công nghệ nano, phụ gia thức ăn chăn nuôi Xem thêm Liên hệ

Bản đồ

Sản phẩm mới