Hồ sơ

Phòng vật liệu mới và vật liệu cấu trúc nano - Viện Vật lý TP Hồ Chí Minh Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 17/08/2017 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Máy tuyển từ,vật liệu mới,nano,Năng lượng sạch,vật liệu bán dẫn Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Bản đồ