Hồ sơ

Phòng Phát triển Công nghệ điện mặt trời (SOLARLAB) - Viện Vật Lý TP Hồ Chí Minh Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 22/08/2017 Thành viên vàng Sản phẩm chính: Hệ thống điện mặt trời nối lưới công nghệ SIPV, Hệ thống mạng điện mặt trời cục bộ Madicub Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Bản đồ