FREE

Hồ sơ

Genius Education Academy Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hải Phòng Ngày tham gia: 24/05/2019 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: CLB Sáng Tạo Robot, Robot Huna, Robot Captain Eye, Lập trình robot Xem thêm Liên hệ