FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần thiết bị quan trắc địa kỹ thuật và môi trường Việt Nam Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 10/06/2024 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: thiết bị quan trắc Lượt truy cập: 702 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Cảm biến đo lún Settlement Sensor 4600
Cảm biến đo lún Settlement Sensor 4600

Giá: Liên hệ

Bộ ghi đo tự động Datalogger CR800
Bộ ghi đo tự động Datalogger CR800

Giá: Liên hệ

Bộ mở rộng kênh Multiplexer AM16/32B
Bộ mở rộng kênh Multiplexer AM16/32B

Giá: Liên hệ

Bộ ghi đo tự động Datalogger CR3000
Bộ ghi đo tự động Datalogger CR3000

Giá: Liên hệ

Bộ ghi đo tự động Datalogger CR350 – Campbell Scientific – USA
Bộ ghi đo tự động Datalogger CR350 – Campbell Scientific – USA

Giá: Liên hệ

Hộp chuyển kênh Terminal Box
Hộp chuyển kênh Terminal Box

Giá: Liên hệ

Máy đọc cảm biến dây rung (Vibrating Wire – VW) cầm tay model ACE-800
Máy đọc cảm biến dây rung (Vibrating Wire – VW) cầm tay model ACE-800

Giá: Liên hệ

Máy đọc thiết bị dây rung cầm tay GK-404
Máy đọc thiết bị dây rung cầm tay GK-404

Giá: Liên hệ

Máy đọc thiết bị dây rung VW Indicator model EDI-54V
Máy đọc thiết bị dây rung VW Indicator model EDI-54V

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo bức xạ mặt trời pyranometer SR30 M2 D1 Hukseflux – Netherlands
Thiết bị đo bức xạ mặt trời pyranometer SR30 M2 D1 Hukseflux – Netherlands

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo mực nước thuỷ triều Titanium CS456
Cảm biến đo mực nước thuỷ triều Titanium CS456

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo độ pH CSIM11
Cảm biến đo độ pH CSIM11

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo nhiệt độ tấm pin Module Temperature Sensor
Cảm biến đo nhiệt độ tấm pin Module Temperature Sensor

Giá: Liên hệ

Cảm biến đo nhiệt độ bề mặt tấm pin mặt trời model CS240
Cảm biến đo nhiệt độ bề mặt tấm pin mặt trời model CS240

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo ứng suất bê tông cốt thép RST Canada
Thiết bị đo ứng suất bê tông cốt thép RST Canada

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo ứng suất cốt thép Soil Instruments UK
Thiết bị đo ứng suất cốt thép Soil Instruments UK

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo ứng suất bê tông cốt thép Sisgeo Italy
Thiết bị đo ứng suất bê tông cốt thép Sisgeo Italy

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ bê tông Sisgeo Italy
Thiết bị đo nhiệt độ bê tông Sisgeo Italy

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo ứng suất cốt thép VW Rebar Stressmeter
Thiết bị đo ứng suất cốt thép VW Rebar Stressmeter

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo ứng suất cốt thép Sister Bar Strainmeter model EDS-12V
Thiết bị đo ứng suất cốt thép Sister Bar Strainmeter model EDS-12V

Giá: Liên hệ