FREE

Hồ sơ

Công ty cổ phần phát triển đô thị Thái An Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 25/10/2023 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Xử lý nước thải sinh hoạt - Y tế - Công nghiệp, Xử lý nước tinh khiết - RO - Giếng, Bảo trì bảo dưỡng Trạm xử lý nước thải, Cải tạo nâng cấp Trạm xử lý nước thải, Tư vấn Môi trường - Giấy phép môi trường Lượt truy cập: 7,688 Xem thêm Liên hệ

Quan trắc môi trường

Ngày đăng: 05/12/2023

Liên hệ

Xuất xứ: Khác

Bảo hành: liên hệ

Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Khả năng cung cấp: theo nhu cầu của khách hàng

Đóng gói:

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Đối tượng lập DTM

- Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục

Tần suất quan trắc bụi, khí thải: 6 tháng/lần đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ; 1 năm/lần đối với Dioxin/Furan và 3 tháng/lần đối với các thông số còn lại

- Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động thời vụ

Tần suất quan trắc bụi, khí thải: đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ < 6 tháng và 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ > 6 tháng); Dioxin/Furan (01 lần/năm); Các thông số còn lại (01 lần khi hoạt động thời vụ < 3 tháng, 02 lần khi hoạt động thời vụ từ 3-6 tháng, 03 lần khi hoạt động thời vụ từ 6-9 tháng và 04 lần khi hoạt động thời vụ > 9 tháng)

Đối tượng không lập DTM

- Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động liên tục

Tần suất quan trắc bụi, khí thải: 1 năm/lần đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ, Dioxin/Furan và 6 tháng/lần đối với các thông số còn lại

- Dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động thời vụ

Tần suất quan trắc bụi, khí thải: đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (01 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ < 6 tháng và 02 lần trong trường hợp hoạt động thời vụ > 6 tháng); Dioxin/Furan (01 lần/năm); Các thông số còn lại (01 lần khi hoạt động thời vụ < 6 tháng, 02 lần khi hoạt động thời vụ từ > 6 tháng)

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN (THANCO) với kinh nghiệm hơn 10 năm chuyên thực hiện dịch vụ đo đạc, quan trắc môi trường định kỳ, THANCO tự tin là nơi mà Quý Khách hàng có thể đặt niềm tin và lựa chọn hợp tác.