FREE

Hồ sơ

Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Quốc gia: Khác Tỉnh thành: Khác Ngày tham gia: 05/12/2014 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 32,043 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 17