FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH kỹ thuật điện Hiệp Lực Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 04/09/2014 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 142,395 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Công ty TNHH kỹ thuật điện Hiệp Lực
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Tân Bình, tp. Hồ Chí Minh
Fax: 0862974704
Website: www.profacehmi.vn
Hình thức hoạt động:
Sản phẩm chính:
Số nhân viên: 100