FREE

Hồ sơ

Fingcas Corporation Quốc gia: Hàn Quốc Tỉnh thành: Ansan Ngày tham gia: 30/11/2020 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Access Control System, Access control system configuration, Access Control Terminal, Access Control Fingerprint Reader, Access Control Card Reader Lượt truy cập: 35,819 Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Fingcas Corporation
Quốc gia: Hàn Quốc
Tỉnh thành: Ansan
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: Rm 201 Bugang Bldg., 438 Buheung-ro, Bucheon-si, Kyunggi-do, Korea
Fax:
Website: http://www.fingcas.com/
Hình thức hoạt động: Nhà máy/ Sản xuất, Công ty Thương mại, Xuất/nhập khẩu
Sản phẩm chính: Access Control System, Access control system configuration, Access Control Terminal, Access Control Fingerprint Reader, Access Control Card Reader
Số nhân viên: 0