Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Yeast Tank

Giá 3,000 USD

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

China Pressure Vessel Manufacturer Supplies Stainless Steel 316L Yeast Tank for Yeast Fermentation, GB150, 9642 Gallon, 0.3 MPa, 2700 X 10322mm, 145℃, 12.2 Ton.

Name: Yeast Tank.
Material: SS316L.
Manufacture Code: GB150.
Volume: 36.5 m3/9642 Gallon/36500 Litre.
Specification: 2700 mm X 10322 mm.
Design Pressure: 0.3 MPa.
Design Temperature: 145℃.
Weight: 12.2 Tons.     
Project Name: Streptomycin Project.