Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Yeast Tank

Giá 3,000 USD

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

China Pressure Vessel Manufacturer Supplies Stainless Steel 316L Yeast Tank for Yeast Fermentation, GB150, 9642 Gallon, 0.3 MPa, 2700 X 10322mm, 145℃, 12.2 Ton.

Name: Yeast Tank.
Material: SS316L.
Manufacture Code: GB150.
Volume: 36.5 m3/9642 Gallon/36500 Litre.
Specification: 2700 mm X 10322 mm.
Design Pressure: 0.3 MPa.
Design Temperature: 145℃.
Weight: 12.2 Tons.     
Project Name: Streptomycin Project.