Danh mục sản phẩm
Mới

Xích nhựa cuốn cáp

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

Xích nhựa cuốn cấp
Hãng sản xuất: Igus
Loại xích băng tải: xích nhựa

Series No. (Inner

high)

Inner

high*width

Outer

high*width

picth/

m

 

Bending radius

 

Opening way

 

 

 

 

 

Mini series

7

7*7

10*13

58

15  28

 

Bridge type non- opening

10

10*6

 

 

 

 

 

 

 

 

18 28 38

10

10*10

15*16.5

66

10

10*15

15*20

50

 

10

 

10*15

 

15*20

 

50

 

Csemi-enclosed

 

10

 

10*20

 

15*28.5

 

50

Bridge type non- opening

 

10

 

10*20

 

15*28.5

 

50

 

Csemi-non opening

 

 

15series

15

15*20

20*28.5

50

 

 

28 38 48

 

Bridge type non- opening

15

15*30

20*38.5

50

15

15*40

20*48.5

50

15

15*50

20*58.5

50

 

15series Csemi- enclosed

15

15*15

20*20

50

 

 

 

28 38 48

 

 

Csemi-enclosed interior opening

15

15*20

20*28.5

50

15

15*30

20*38.5

50

15

15*40

20*48.5

50

15

15*50

20*58.5

50

 

 

 

 

18series

 

18

 

18*25

 

23*36

 

30

 

 

 

 

38 48 60 75 100

Bridge type non- opening

 

18

 

18*25

 

23*36

 

30

 

Bridge type exterior opening

 

18

 

18*37

 

23*47

 

30

Bridge type non- opening

 

18series Csemi- enclosed

18

18*18

23*30

30

 

 

38 48 60 75 100

 

Csemi-enclosed interior opening

18

18*25

23*36

30

18

18*37

23*47

30

18

18*50

23*62

30

 

25series

25

25*25

35*35

22

 

55 75 100 125

150 175 200 250

 

Bridge type open of both side

25

25*38

35*51

22

25

25*57

35*71

22

25

25*77

35*91

22

 

25series sealing

25

25*25

35*35

22

 

55 75 100 125

150 175 200 250

 

sealing both side open

25

25*38

35*51

22

25

25*57

35*71

22

25

25*77

35*91

22

 

25series enhance

25

N25*38

35*55

22

 

55 75 100 125

150 175 200 250

 

 

 

 

enhance opening type

25

N25*57

35*74

22

25

N25*77

35*94

22

25

N25*103

40*120

22

 

30series enhance

30

N30*38

45*55

22