Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

Xây dựng, lắp đặt trạm biến áp 110kVA/22kV – 2x63 MVA

- Hệ thống đường trong trạm, ngoài trạm;

- Hệ thống cấp, thoát nước;

-  Hệ thống tường rào, cổng trạm;

- Hệ thống móng máy biến áp, móng trụ đỡ thiết bị, móng cột chiếu sáng;

- Hệ thống móng ngoài trời, trong nhà điều khiển phân phối;

- Hệ thống cột, xà thép, trụ thép;

- Hệ thống móng trụ;

- Hệ thống phòng cháy chữa cháy;

- Hệ thống nhà điều khiển phân phối;

- Hoàn thiện mặt bằng và rải đá nền trạm;

- Lắp đặt toàn bộ hệ thống thiết bị điện, máy biến áp…