Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Welding electrodes for stainless steel E330MoMnWNb-15

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

Welding electrodes for stainless steel E330MoMnWNb-15

GB:E330MoMnWNb-15

Current:Used for welding the same types of stainless steel materials working under high temperatures of 850-900 °C, and manifolds and bulged pipes ( such as of Cr20Ni32 and Cr18Ni37 materials) in the reformers.