Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Urea

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Chemical Name: Urea

CAS No: 55-13-6

MF: CO(NH2)2

HS CODE: 3102100010

ITEM ITEM         STANDARD RESULT
1. Nitrogen  46.00%Min 46.2
2. Moisture contant  0.5%Max 0.4
3. Biuret by Weight  0.8%Max 0.75
4. Granulation not less than 90%Min(0.85-2.8mm) 96
5. Melting Point 132℃ 132
6. Colour/Appearance Pure White Prilled CONFIRM
7. Free Ammonia 160pxt. Ppm. Max. 157
8. Free F   100% CONFIRM
9. Free Flowing Condition in port of
DestinationFree Flowing
91%
10. Gross Fo  CO(NH2)2 CONFIRM
11. Chemical Name  Carbon Oxide-Di mino Carbon Oxide-Di Amino
 
12. Density 1.33approx 1.34
13. Anti treatment Cake 100% CONFIRM
14. Molecular Weight 60.06 CONFIRM
15. Bulk Weigh 700gr./litre appar CONFIRM
16. Analysis Urea  9.000%Min. CONFIRM
17. Free Amonium 0.005%Max LESS 0.005
 
18. Iron(Fo) 0.003%Max LESS 0.003
 
19. Residue on lgnition 0.020% Max. LESS 0.020
 
20. Impurities 0.010%Max LESS 0.001
21. PH of 10 solution
8.0-8.5 the fluctuation of  the
8.1
22. Anticaking Trcatment
100%
 
CONFIRM