Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Thiết bị quan trắc kim loại nặng Topaz- Seres

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thiết bị quan trắc kim loại nặng Topaz- Seres của Pháp là thiết bị quan trắc tự động cho nhiều thông số của các loại nước khác nhau

Các thông số đo: Amoni, sắt và tổng clo; Colour, Silica, Phosphates (Orthophosphates)

Độ cứng; Aluminium, Chromium VI, đồng, sắt, Nickel, Lead, Zinc, chuẩn độ kiềm, Ph, có khả năng đo cả nước mặn và nước ngọt

Phương pháp đo liên tục, từ 1 đến 6 dòng, lưu trữ dữ liệu và truyền dữ liệu, sử dụng hết ít thuốc thử, bảo trì định kỳ dễ dàng....