Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Thi công hệ thống tổng đài điện thoại giá rẻ

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành

Thông tin nhà cung cấp

Nhà thầu thi công hệ thông tổng đài điện thoại trên toàn quốc đảm bảo chất lượng uy tín - nhanh chóng - giá rẻ. Chuyên bán buôn bán lẻ các dòng tổng đài IP của của các hãng Grandstream, NewRock, Xorcom, My PBX, Asterisk, Cisco UC.. Cung cấp các giải pháp tổng dài IP và miễn phí tư vấn lắp đặt tổng đài

Các sản phẩm về tổng đài IP mà công ty chúng tôi đang phân phối:
 
 
Tổng đài Yeastar S-Series
 
Tổng đài Yeastar S300
 
Tổng đài Yeastar S100
 
Tổng đài Yeastar S50
 
Tổng đài Yeastar S20
 
Tổng đài Yeastar N824-16-48
 
Tổng đài Yeastar N824-6-16
 
Tổng đài MYPBX U200 (8FXS-64FXO)
 
Tổng đài MYPBX U200-48FXS-8FXO
 
Tổng đài Yeastar N824-5-16
 
Tổng đài Yeastar S100 (16FXO-64FXS)
 
Tổng đài Yeastar S100 (8FXO-48FXS)
 
Tổng đài Yeastar N412
 
Tổng đài Yeastar S-Series
 
Tổng đài MyPBX SOHO 2FXS
 
Tổng đài Yeastar N824-6-24
 
Tổng đài Yeastar N824-8-16
 
Tổng đài Yeastar N824-8-24
 
Tổng đài Yeastar N824-32-96
 
Tổng đài PBX Yeastar N824
 
Tổng đài Xorcom CXR3010
 
Tổng đài Xorcom CXR3000
 

 

Tổng đài Xorcom CXR2030

 
Tổng đài Xorcom CXR2001
 
Tổng đài Xorcom CXR2004
 

 

Tổng đài Mypbx U100 (4FXO-8FXS)

 

Tổng đài NewRock OM20-4FXS

 

 

Tổng đài Newrock OM20-4FXO

 

 

Tổng đài Yeastar N824-32-96

 

 

Tổng đài PBX Yeastar N824

 

 

Tổng đài Newrock OM20

 

 

Tổng đài UC520-48U-12FXO

 

 

Tổng đài Newrock OM4-1S-1O

 

 

Tổng đài Newrock OM4-2S-2O

 

 

Tổng đài NewRock OM20-2FXS-2FXO

 

Tổng đài UC520-48U-12FXO

 

Tổng đài Newrock OM4-1S-1O

 

Tổng đài Newrock OM4-2S-2O

 

CISCO UC520-48U-1T1-E1

 

Tổng đài NewRock OM4-2S
Tổng đài Newrock OM4
Tổng đài MYPBX U200 (2FXO-2FXS)
Tổng đài Newrock OM50 (6FXS-6FXO)
Tổng đài Mypbx U100 (2FXO-2FXS)
Tổng đài Xorcom CXR2007
Tổng đài Newrock OM50-12FXS
Tổng đài Xorcom CXR2011
Tổng đài Mypbx U200 (8FXO-24FXS)
Tổng đài Newrock OM50-10S-2O
Tổng đài Mypbx U100 (16FXO-64FXS)
Tổng đài Xorcom CXR2003
Tổng đài Newrock OM50-8S-4O
Tổng đài Newrock OM50-8FXS
Tổng đài Newrock OM50
Tổng đài MyPBX U100 (4FXO-4FXS)

Tổng đài Xorcom CXR2006

Tổng đài Newrock OM12-8O

Tổng đài MyPBX U100 (8FXO-48FXS)