Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất 900ELR

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của Rơ le bảo vệ dòng rò và chạm đất 900ELR

Giám sát dòng rò trong mạng 1 pha và 3 pha

Đo lường giá trị dòng

Kết nối với CBCT chuyên dụng

Điều chỉnh thời gian tác động ngõ ra

Điều chỉnh thời gian từ  trễ (hysteresis).

Hai ngõ ra rơ le với NO hoặc NC

Có phím Test và Reset

Hiển thị LCD 3 số với đèn nền

Giám sát dòng rò với CBCT bên ngoài

Thời gian cài đặt: on delay bật nguồn, thời gian đáp ứng, thời gian khôi phục

Cảnh báo vào hiển thị: Tiền cảnh báo, Trip, lỗi CBCT

Reset:  tự động / bằng tay

Mạng điện sử dụng: 1 Pha 2 dây, 3 pha 3 dây, 3 pha 4 dây

Nguồn nuôi: 110V / 230V AC sai số 15%, tần số lươi điện làm việc 45~65 Hz

Công suất: 3 VA max

Dòng rò cài đặt: 4mA - 30A, 45~65 Hz

Tiếp điểm tác động: 10mA ~ 30A

Tiền cảnh báo: 50%~100% của dòng rò cài đặt

Thời gian trễ: 

 • Power on delay: 0.5 ~ 99.9 sec
 • Trip time delay: 0 ~ 99.9 sec
 • Recovery time setting: 0 ~ 99.9 sec
 • Respone time: < 30 ms ( nếu dòng >5x giá trị đặt) hoặc < 50ms (nếu dòng>1x giá trị đặt

Độ trễ: 5~40% của giá trị đặt

Độ phân giải: dòng diện 0.01mA, 1mA, 0.01A, 0.1A (phụ thuộc Trip setting)

Cấp chính xác:

 • Dòng điện: 5% giá trị cài đặt
 • Thời gian trễ: 5% của giá cài đặt + 100ms