Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Phốt chắn dầu TC

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của phốt chắn dầu TC:

Phốt TC: bên ngoài được thiết kế bằng cao su, thích hợp dùng cho hợp kim mềm hoặc nhựa có đặc tính dễ biến dạng, phốt có 2 lưỡi khớp và 1 lò xo.

Đặc tính và ứng dụng: phốt dầu dùng cho ứng dụng có bụi mịn ở một phía, phía bên kia là chất lỏng.

Vật liệu: NBR

TC 5 X 9 X 3                                                                          

TC 5 X 11 X 3

TC 7 X 14.5 X 7

TC 5 X 15 X 6

TC 8 X 15 X 5

TC 10 X 16 X 4

TC 6 X 16 X 7

TC 7 X 16 X 7

TC 7 X 16 X 7

TC 8 X 16 X 7

TC 8 X 17 X 5

TC 9 X 17 X 5

TC 10 X 18 X 4

TC 10 X 18 X 5

TC 10 X 18 X 5

TC 11 X 18 X 4

TC 12 X 18 X 4

TC 12 X 18 X 5

TC 8 X 18 X 5

TC 9 X 18 X 5

TC 7 X 19.05 X 7

TC 11 X 19 X 6

TC 12 X 19 X 5

TC 10 X 20 X 4

TC 10 X 20 X 4

TC 10 X 20 X 5

TC 10 X 20 X 5

TC 10 X 20 X 7

TC 10 X 20 X 7

TC 10 X 20 X 7

TC 12 X 20 X 5

TC 12 X 20 X 7

TC 12 X 20 X 7

TC 8 X 20 X 5

TC 8 X 20 X 7

TC 8 X 20 X 7

TC 10 X 21 X 5

TC 9 X 21 X 7

TC 12 X 22.5 X 7

TC 10 X 22 X 5

TC 10 X 22 X 7

TC 10 X 22 X 7

TC 10 X 22 X 7

TC 11.6 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 9

TC 12 X 22 X 9

TC 13 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 15 X 22 X 7

TC 8 X 22 X 7

TC 9 X 22 X 7

TC 10 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 5

TC 12 X 24 X 5

TC 12 X 24 X 6

TC 12 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 5

TC 14 X 24 X 6

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 15 X 24 X 5

TC 15 X 24 X 7

TC 15 X 24 X 7

TC 16 X 24 X 5

TC 16 X 24 X 5

TC 17 X 24 X 7

TC 12 X 25.5 X 7

TC 12 X 25 5 X

TC 15 X 25.5 X 7

TC 15 X 25.5 X 7

TC 10 X 25 X 5

TC 10 X 25 X 7

TC 10 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 5

TC 12 X 25 X 5

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 14 X 25 X 5

TC 14 X 25 X 7

TC 14 X 25 X 7

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 7

TC 15 X 25 X 7

TC 17 X 25 X 4

TC 17 X 25 X 6

TC 10 X 26 X 7

TC 10 X 26 X 7

TC 12 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 15 X 26 X 5

TC 15 X 26 X 5

TC 15 X 26 X 7

TC 15 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 18 X 26 X 5

TC 19 X 26 X 5

TC 10 X 27 X 7

TC 14 X 27 X 7

TC 15 X 27 X 7

TC 17 X 27 X 7

TC 12 X 28.5 X 7

TC 16 X 28.5 X 7

TC 10 X 28 X 7

TC 10 X 28 X 7

TC 12 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 15 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 5

TC 17 X 28 X 5

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 21 X 28 X 4

TC 21 X 28 X 5

TC 22 X 28 X 4

TC 17 X 29 X 7

TC 17 X 29 X 7

TC 17 X 29 X 7

TC 21 X 29 X 5

TC 20.8 X 30.5 X 6

TC 10 X 30 X 7

TC 12 X 30 X 7

TC 12 X 30 X 7

TC 14 X 30 X 7

TC 15 X 30 X 7

TC 15 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 6

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 18 X 30 X 7

TC 18 X 30 X 7

TC 19 X 30 X 7

TC 19 X 30 X 7

TC 20 X 30 X 5

TC 20 X 30 X 7

TC 20 X 30 X 7

TC 22 X 30 X 7

TC 15 X 31 X 7

TC 16 X 31 X 7