Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Phốt chắn dầu TC

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của phốt chắn dầu TC:

Phốt TC: bên ngoài được thiết kế bằng cao su, thích hợp dùng cho hợp kim mềm hoặc nhựa có đặc tính dễ biến dạng, phốt có 2 lưỡi khớp và 1 lò xo.

Đặc tính và ứng dụng: phốt dầu dùng cho ứng dụng có bụi mịn ở một phía, phía bên kia là chất lỏng.

Vật liệu: NBR

TC 5 X 9 X 3                                                                          

TC 5 X 11 X 3

TC 7 X 14.5 X 7

TC 5 X 15 X 6

TC 8 X 15 X 5

TC 10 X 16 X 4

TC 6 X 16 X 7

TC 7 X 16 X 7

TC 7 X 16 X 7

TC 8 X 16 X 7

TC 8 X 17 X 5

TC 9 X 17 X 5

TC 10 X 18 X 4

TC 10 X 18 X 5

TC 10 X 18 X 5

TC 11 X 18 X 4

TC 12 X 18 X 4

TC 12 X 18 X 5

TC 8 X 18 X 5

TC 9 X 18 X 5

TC 7 X 19.05 X 7

TC 11 X 19 X 6

TC 12 X 19 X 5

TC 10 X 20 X 4

TC 10 X 20 X 4

TC 10 X 20 X 5

TC 10 X 20 X 5

TC 10 X 20 X 7

TC 10 X 20 X 7

TC 10 X 20 X 7

TC 12 X 20 X 5

TC 12 X 20 X 7

TC 12 X 20 X 7

TC 8 X 20 X 5

TC 8 X 20 X 7

TC 8 X 20 X 7

TC 10 X 21 X 5

TC 9 X 21 X 7

TC 12 X 22.5 X 7

TC 10 X 22 X 5

TC 10 X 22 X 7

TC 10 X 22 X 7

TC 10 X 22 X 7

TC 11.6 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 5

TC 12 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 7

TC 12 X 22 X 9

TC 12 X 22 X 9

TC 13 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 14 X 22 X 5

TC 15 X 22 X 7

TC 8 X 22 X 7

TC 9 X 22 X 7

TC 10 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 5

TC 12 X 24 X 5

TC 12 X 24 X 6

TC 12 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 7

TC 12 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 5

TC 14 X 24 X 6

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 14 X 24 X 7

TC 15 X 24 X 5

TC 15 X 24 X 7

TC 15 X 24 X 7

TC 16 X 24 X 5

TC 16 X 24 X 5

TC 17 X 24 X 7

TC 12 X 25.5 X 7

TC 12 X 25 5 X

TC 15 X 25.5 X 7

TC 15 X 25.5 X 7

TC 10 X 25 X 5

TC 10 X 25 X 7

TC 10 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 5

TC 12 X 25 X 5

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 12 X 25 X 7

TC 14 X 25 X 5

TC 14 X 25 X 7

TC 14 X 25 X 7

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 5

TC 15 X 25 X 7

TC 15 X 25 X 7

TC 17 X 25 X 4

TC 17 X 25 X 6

TC 10 X 26 X 7

TC 10 X 26 X 7

TC 12 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 14 X 26 X 7

TC 15 X 26 X 5

TC 15 X 26 X 5

TC 15 X 26 X 7

TC 15 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 16 X 26 X 7

TC 18 X 26 X 5

TC 19 X 26 X 5

TC 10 X 27 X 7

TC 14 X 27 X 7

TC 15 X 27 X 7

TC 17 X 27 X 7

TC 12 X 28.5 X 7

TC 16 X 28.5 X 7

TC 10 X 28 X 7

TC 10 X 28 X 7

TC 12 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 14 X 28 X 7

TC 15 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 16 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 5

TC 17 X 28 X 5

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 17 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 18 X 28 X 7

TC 21 X 28 X 4

TC 21 X 28 X 5

TC 22 X 28 X 4

TC 17 X 29 X 7

TC 17 X 29 X 7

TC 17 X 29 X 7

TC 21 X 29 X 5

TC 20.8 X 30.5 X 6

TC 10 X 30 X 7

TC 12 X 30 X 7

TC 12 X 30 X 7

TC 14 X 30 X 7

TC 15 X 30 X 7

TC 15 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 16 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 5

TC 17 X 30 X 6

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 17 X 30 X 7

TC 18 X 30 X 7

TC 18 X 30 X 7

TC 19 X 30 X 7

TC 19 X 30 X 7

TC 20 X 30 X 5

TC 20 X 30 X 7

TC 20 X 30 X 7

TC 22 X 30 X 7

TC 15 X 31 X 7

TC 16 X 31 X 7