Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM (Aerosol)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Đặc điểm của mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM (Aerosol)

Mực từ đã được pha sẵn của 14A với dầu Carrier II.

Dạng bình phun thể tích 16 oz (450ml), khối lượng 300g

Dạng bình lớn 5 gallon (# 01-0145-40).