Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Kìm gắp và Kìm gắp phế liệu

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Kìm gắp và kìm gắp phế liệu có ảnh chi tiết bên dưới:

 

Kìm gắp và kìm gắp phế liệu

 

Kìm gắp và kìm gắp phế liệu

 

Kìm gắp và kìm gắp phế liệu

 

Kìm gắp và kìm gắp phế liệu