Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Kháng huyết thanh

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH TXP Việt nam chuyên cung cấp các loại chất chuẩn

-        Kháng huyết thanh Shigella Antisera (monovalent và polyvalent)
-        Kháng huyết thanh E.coli Antisera
-        Kháng huyết thanh Salmonella Antisera (O, H…)
-        Kháng huyết thanh Vibrio parahaemolyticus Antisera
-        Kháng huyết thanh Staphylococcal Coagulase Typing Antisera
-        Kháng huyết thanh Yersinia enterocolitica O-Antisera
-        Kháng huyết thanh Legionella Antisera
-        Kháng huyết thanh Campylobacter Antisera
-        Kháng huyết thanh Listeria Antisera
-        Kháng huyết thanh Streptococcus pneumoniae Antisera
-        Kháng huyết thanh Bordetella pertussis Antigen
-        Kháng huyết thanh Coagulase Antisera
-        Kháng huyết thanh Alkalescens-Dispar Antisera
-        Xuất xứ: Nhật, Anh

Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH TXP Việt Nam
Tel: 04 629 12357 – 04 629 17994
Hotline: 0983978425
Địa chỉ: Số 145-C3, Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mail: txpvietnam@gmail.com/sales@txpvietnam.com
www.txpvietnam.com