Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Kháng huyết thanh

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH TXP Việt nam chuyên cung cấp các loại chất chuẩn:

Kháng huyết thanh Shigella Antisera (monovalent và polyvalent)

Kháng huyết thanh E.coli Antisera

Kháng huyết thanh Salmonella Antisera (O, H…)

Kháng huyết thanh Vibrio parahaemolyticus Antisera

Kháng huyết thanh Staphylococcal Coagulase Typing Antisera

Kháng huyết thanh Yersinia enterocolitica O-Antisera

Kháng huyết thanh Legionella Antisera

Kháng huyết thanh Campylobacter Antisera

Kháng huyết thanh Listeria Antisera

Kháng huyết thanh Streptococcus pneumoniae Antisera

Kháng huyết thanh Bordetella pertussis Antigen

Kháng huyết thanh Coagulase Antisera

Kháng huyết thanh Alkalescens-Dispar Antisera

Xuất xứ: Nhật, Anh

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TXP Việt Nam

Tel: 024 629 12357 – 024 629 17994

Hotline: 0983978425

Địa chỉ: Số 145-C3, Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mail: txpvietnam@gmail.com/sales@txpvietnam.com

www.txpvietnam.com