Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hóa chất thí nghiệm hãng Loba chemie

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Alpha Coach cung cấp các loại: 
* Hóa chất cơ bản phòng thí nghiệm, hóa chất tinh khiết phân tích AR, AR/ACS, Extrapure
* Hóa chất cho nghiên cứu (sinh học phân tử, hóa học, thực phẩm, y tế, môi trường...), chế tạo và sản xuất quy mô lớn...
của hãng LOBA CHEMIE - ẤN ĐỘ.
Tra thông tin sản phẩm tại website: www.lobachemie.com 
Tham khảo một số sản phẩm của hãng: 
CODE PRODUCTS
-------- ----------------
00224 NITRIC ACID AR 69-71% 
0224A NITRIC ACID AR 69-71% (SPECIAL) 
0224A NITRIC ACID AR 69-71% (SPECIAL) 
0172A HYDROCHLORIC ACID EXTRA PURE 37% 
0173A HYDRCHLORIDE ACID 37% ACIPUR 
00232 ORTHOPHOSPHORIC ACID 
00006 ACETIC ACID GLACIAL AR 99.7% (ALDEHYDE FREE) 
00006 ACETIC ACID GLACIAL AR 99.7% (ALDEHYDE FREE) 
00005 ACETIC ACID GLACIAL AR 99% 
06170 SULPHAMIC ACID 99.5% AR
02220 BORIC ACID AR (POWDER)99.5% 
06197 TARTARIC ACID AR dextro rotatory(+) 99.7% 
02863 CITRIC ACID ANHYDROUS AR 99.8% 
05377 POTASSIUM HYDROXIDE FLAKES EXTRA PURE 
05360 POTASSIUM FERRICYANIDE AR 99% 
05395 POTASSIUM METABISULPHITE AR 98% 
05872 SODIUM FLUORIDE AR 99% 
05954 SODIUM NITRITE AR 98% 
01360 AMMONIUM SULPHATE AR/ACS 99.5% 
04468 MAGNESIUM CHLORIDE AR (HEXAHYDRATE) 98% 
05990 SODIUM SALICYLATE AR 99.5% 
06015 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS AR 99% 
01150 tri-AMMONIUM CITRATE AR 
06024 SODIUM SULPHITE AR (ANHYDROUS) 
01680 BARIUM CHLORIDE AR 99% DIHYDRATE 
02131 BISMUTH NITRATE AR 98% 
04510 MANGANESE (II) SULPHATE AR99% (MANGANOUS SULPHATE) 
03080 CUPRIC SULPHATE AR (PENTAHYDRATE) 99% 
00970 ALUMINIUM POTASSIUM SULPHATE AR 99.55% 
05974 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC GR (DIHYDRATE) 99.5% 
05972 SODIUM PHOSPHATE DIBASIC GR (Anhydrous) 99% 
05805 SODIUM BROMIDE AR 99.5% 
06038 di-SODIUM TETRABORATE GR (Borax) (DECAHYDRATE) 
01180 AMMONIUM FERRIC SULFATE (DODECAHYDRATE) AR 99% 
05370 POTASSIUM HYDROGEN PHTHALATE AR 
06038 di-SODIUM TETRABORATE GR (Borax) (DECAHYDRATE) 
06097 STANNOUS CHLORIDE AR (Tin (II) Chloride AR) 
06097 STANNOUS CHLORIDE AR (Tin (II) Chloride AR) 
01271 AMMONIUM MOLYBDATE AR 99% 
05942 SODIUM MOLYBDATE AR (DIHYDRATE) 
5129B PARAROSANILINE CHLORIDE C.I.No.42500 
04200 IODINE (RESUBLIMED) AR 99.5% 
04675 METHYL RED INDICATOR GR C.I.No.13020 
04675 METHYL RED INDICATOR GR C.I.No.13020 
04630 METHYL BLUE C.I.NO.42780 
04630 METHYL BLUE C.I.NO.42780 
03670 ERIOCHROME BLACK T AR C.I.No.14645 
04670 METHYL ORANGE INDICATOR C.I.No.13025 
03050 CRYSTAL VIOLET 85% 
06162 SUDAN IV C.I.No.26105 
06304 THYMOL CRYSTAL PURISS 99% 
03886 FUCHSIN BASIC for Microscopy 
04085 HYDRAZINE SULPHATE AR 99% 
03700 ERYTHROSINE B C.I.No.45430 
06200 TARTRAZINE AR C.I.No.19140 
00196 METHANOL AR 99.8% (Acetone free) 
00271 ISO-PROPYL ALCOHOL AR 99.5% Confirming to IP/BP Sp
00055 N-BUTANOL AR 99.5% 
0053A N-BUTANOL GC GRADE 
00080 CHLOROFORM GC GRADE 
00038 BENZENE PURE CRYSTALLIZABLE 99% 
00039 BENZENE AR 99.5% 
00039 BENZENE AR 99.5% 
00138 ETHYL ACETATE AR 99% 
00138 ETHYL ACETATE AR 99% 
00281 PYRIDINE AR 99.5% 
3572E DODECYLAMINE 
00117 DIMETHYLFORMAMIDE 
2373B BUFFER SOLUTION PH 5.0 
5901B SODIUM HYDROXIDE 0.2MOL/L(0.2N) 
5901F SODIUM HYDROXIDE 2MOL/L(2N) 
05901 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION N/10 
03622 EDTA SOLUTION N/50 (0.02 N) 
05743 SILVER NITRATE 0.10 NORMAL (N/10) Volumetric Solut
06074 SORBITOL 70% LIQUID confirming to pharma specifica 
04477 MAGNESIUM SULPHATE EXTRA PURE (HEPTAHYDRATE) 99% 
04329 LACTOSE (MONOHYDRATE) 
06155 SUCROSE EXTRA PURE
03920 GELATIN POWDER 
06007 SODIUM STARCH GLYCOLATE EXTRA PURE (Confirming IP 
05448 POTASSIUM SORBATE 99.5% EXTRA PURE 
06070 SORBIC ACID PURISS 99.8% Confirming to BP/NF 
00155 GLYCEROL PURIFIED 98% 
03330 N,N-DIETHYL p-PHENYLENEDIAMINE SULFATE AR 99% 
03521 DIPHENYL CARBAZIDE AR 98% 
03521 DIPHENYL CARBAZIDE AR 98% 
02893 COBALT (II) CHLORIDE AR (HEXAHYDRATE) 99% 
05958 SODIUM NITROPRUSSIDE AR 99% 
04805 N-1-NAPHTHYLETHYLENEDIAMINE DIAMINE DIHYDROCHLORID
04805 N-1-NAPHTHYLETHYLENEDIAMINE DIAMINE DIHYDROCHLORID
06175 SULPHANILAMIDE AR 99% 
06180 SULPHANILIC ACID AR 99% 
05400 POTASSIUM NITRATE AR 99% 
02410 CADMIUM (METAL) GRANULAR 99.9% AR 
02370 BRUCINE AR 99% 
01549 L-ASCORBIC ACID EXTRA PURE 99% 
01451 ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE AR 99.5% 
01271 AMMONIUM MOLYBDATE AR 99% 
03731 ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETIC ACID DISODIUMSALT AR
03731 ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETIC ACID DISODIUMSALT AR
03669 ERIOCHROME BLACK T C.I.No.14645 
04130 HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE AR 99% 
05160 1,10-PHENANTHROLINE AR 99.5% 
02630 CELLULOSE MICROCRYSTALINE 
03410 N,N-DIMETHYL-P-PHENYLENEDIAMINE DIHYDROCHLORIDE AR
05172 PHENOLPHTHALEIN (INDICATOR) 
06085 SPADNS AR 
06569 ZIRCONIUM OXYCHLORIDE AR 99.5% 
05775 SODIUM ARSENITE AR 98.5% 
02270 BROMOCRESOL GREEN INDICATOR AR 
02270 BROMOCRESOL GREEN INDICATOR AR 
04675 METHYL RED INDICATOR GR C.I.No.13020 
03976 GLYCINE AR 99% 
03850 FERROUS SULPHATE AR (HEPTAHYDRATE) 99% 
03955 L-GLUTAMIC ACID 99% 
00950 ALUMINIUM OXIDE ACTIVE (NEUTRAL) 
04646 METHYLENE BLUE AR Confirming IP/BP grade 
5129B PARAROSANILINE CHLORIDE C.I.No.42500 
06170 SULPHAMIC ACID AR 99.5% 
06057 SODIUM TUNGSTATE AR (DIHYDRATE) 99% 
05942 SODIUM MOLYBDATE AR (DIHYDRATE) 
00861 ALIZARINE RED S AR C.I.No.58005 
02729 CHLOROACETIC ACID 99% 
02730 CHLOROACETIC ACID AR 99.5% 
01712 BARIUM PERCHLORATE AR ANHYDROUS AR 98% 
01640 BARBITURIC ACID AR 99.5% 
01640 BARBITURIC ACID AR 99.5% 
06141 SUCCINIC ACID AR 99.5% 
01030 4-AMINOANTIPYRINE PURISS 99% 
05696 SILICA GEL 60-120 MESH for column chromoatagraphy 
02691 CHARCOAL ACTIVATED AR 
03947 GLASS WOOL (LAB) LOW IN LEAD 
04586 MERCURIC THIOCYANATE AR 99% 
02821 CHROMIUM TRIOXIDE AR 99% 
04449 LITHIUM SULPHATE AR 98% (monohydrate) 
05782 SODIUM AZIDE AR 99.5% 
02350 BROMOTHYMOL BLUE INDICATOR AR 
01690 BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR 
05180 PHENOL RED AR 
05182 PHENOL RED SODIUM SALT 
02280 BROMOCRESOL PURPLE INDICATOR AR 
04345 LANTHANUM NITRATE AR (HEXAHYDRATE) 99% 
04378 LEAD NITRATE AR 
05391 POTASSIUM IODIDE AR 99.8% 
05385 POTASSIUM IODATE AR 99.5% 
06127 STARCH SOLUBLE AR (EX [POTATO) 
05459 POTASSIUM THIOCYANATE AR 99% 
03060 CUPFERRON AR 
05880 SODIUM FORMATE AR 99.5% 
01191 AMMONIUM FERROUS SULFATE AR (HEXAHYDRATE) 
05295 PIPERIDINE AR 99% 
04340 LANTHANUM CHLORIDE AR 99.9% 
01338 AMMONIUM PYRROLIDINE DITHIOCARBAMATE AR 98% 
02310 BROMOPHENOL BLUE INDICATOR AR 
05150 PEPTONE BACTERIOLOGICAL (POWDER) 
06405 TRYPTONE BACTERIOLOGICAL 
03020 m-CRESOL PURPLE INDICATOR