Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Hóa chất ấn độ Loba

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Hóa chất Ấn Độ Loba:

- Hóa chất cơ bản phòng thí nghiệm, hóa chất 

- Bộ nano, ống nano

- Hóa chất sinh học phân tử

- Hóa chất vi sinh....

Công ty TNHH TXP Việt Nam cung cấp các loại hóa chất thí nghiệm và công nghiệp của hãng Loba Chemie

Code

Tên hóa chất

CAS No.

MSDS

COAs

800

β-ALANINE  99%  For Biochemistry  

107-95-9

MSDS

COAs

3212

3-5’-DIAMINOBENZOIC ACID  98%  For Synthesis  

535-87-5

MSDS

COAs

1039

3-AMINOBENZOIC ACID  98%  For Synthesis  

99-05-8

MSDS

COAs

1042

4-AMINO BUTYRIC ACID  98%  For Biochemistry  

56-12-2

MSDS

COAs

1040

4-AMINOBENZOIC ACID  99%  Extra Pure  

150-13-0

MSDS

COAs

1042D

6-AMINO CAPROIC ACID  99%  For Biochemistry  

60-32-2

MSDS

COAs

1020

AMINO ACID KIT OF 24 ITEMS SET      

NA

 

COAs

2980

CREATINE MONOHYDRATE  99%  Extra Pure  

6020-87-7

MSDS

COAs

3000

CREATININE  99%  Extra Pure  

60-27-5

MSDS

COAs

3001

CREATININE  99%  AR  

60-27-5

MSDS

COAs

3002

CREATININE HYDROCHLORIDE    For Biochemistry  

19230-81-0

MSDS

COAs

3005

CREATININE ZINC CHLORIDE  99%  Extra Pure  

16045-72-0

MSDS

COAs

3146

CYTIDINE  99%  For Biochemistry  

65-46-3

MSDS

COAs

809

D-ALANINE  99%  For Biochemistry  

338-69-2

MSDS

COAs

810

DL-ALANINE  99%  For Biochemistry  

302-72-7

MSDS

COAs

1570

DL-ASPARTIC ACID  99%  Extra Pure  

617-45-8

MSDS

COAs

3581

DL-DOPA  99%  For Biochemistry  

63-84-3

MSDS

COAs

4214

DL-ISOLEUCINE  99%  For Biochemistry  

443-79-8

MSDS

COAs

4606

DL-METHIONINE  99%  For Biochemistry  

59-51-8

MSDS

COAs

4400

DL-nor-LEUCINE  99+%  For Biochemistry  

616-06-8

MSDS

COAs

5202

DL-PHENYLALANINE  99%  For Biochemistry  

150-30-1

MSDS

COAs

5688

DL-SERINE  99%  Extra Pure  

302-84-1

MSDS

COAs

6301

DL-THREONINE  99%  For Biochemistry  

80-68-2

MSDS

COAs

6412

DL-TRYPTOPHAN  99%  For Biochemistry  

54-12-6

MSDS

COAs

6467

DL-VALINE  99%  For Biochemistry  

516-06-3

MSDS

COAs

3970

GLUTATHIONE (REDUCED)  99%  For Biochemistry  

70-18-8

MSDS

COAs

3975

GLYCINE  98.5%  Extra Pure  

56-40-6

MSDS

COAs

3976

GLYCINE  99%  AR/ACS  

56-40-6

MSDS

COAs

3978

GLYCINE ETHYL ESTER HYDROCHLORIDE  99%  For Synthesis  

623-33-6

MSDS

COAs

4060

HIPPURIC ACID  98%  For Synthesis  

495-69-2

MSDS

COAs

4062

HIPPURIC ACID SODIUM SALT  99%  Extra Pure  

532-94-5

MSDS

COAs

4168

IMINODIACETIC ACID  98%  For Synthesis  

142-73-4

MSDS

COAs

820

L-ALANINE  99%  For Biochemistry  

56-41-7

MSDS

COAs

1510

L-ARGININE  99%  For Biochemistry  

74-79-3

MSDS

COAs

1511

L-ARGININE MONOHYDROCHLORIDE  99%  For Biochemistry  

1119-34-2

MSDS

COAs

1560

L-ASPARGINE MONOHYDRATE  99%  AR (For Biochemistry)  

5794-13-8

MSDS

COAs

1571

L-ASPARTIC ACID  98.5%  For Biochemistry  

56-84-8

MSDS

COAs

2870

L-CITRULLINE  99%  For Biochemistry  

372-75-8

MSDS

COAs

3140

L-CYSTEINE  99%  For Biochemistry  

52-90-4

MSDS

COAs

3141

L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE  99%  For Biochemistry  

4/6/7048

MSDS

COAs

3145

L-CYSTINE  98.5%  For Biochemistry  

56-89-3

MSDS

COAs

3580

L-DOPA  99+%  For Biochemistry  

59-92-7

MSDS

COAs

3955

L-GLUTAMIC ACID  99%  For Bacteriology  

58-86-0

MSDS

COAs

3956

L-GLUTAMIC ACID MONO SODIUM SALT  99%  Extra Pure  

4/3/6106

MSDS

COAs

3960

L-GLUTAMINE  99%  For Biochemistry  

56-85-9

MSDS

COAs

4065

L-HISTIDINE  99%  For Biochemistry  

71-00-1

MSDS

COAs

4066

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE MONOHYDRATE  99%  For Biochemistry  

5934-29-2

MSDS

COAs

4145

L-HYDROXYPROLINE  99%  For Synthesis  

51-35-4

MSDS

COAs

4215

L-ISOLEUCINE  99%  For Biochemistry  

73-32-5

MSDS

COAs

4395

L-LEUCINE  99%  For Biochemistry  

61-90-5

MSDS

COAs

4455

L-LYSINE MONOHYDROCHLORIDE  98.5%  For Synthesis  

657-27-2

MSDS

COAs

4605

L-METHIONINE  99%  For Biochemistry  

63-68-3

MSDS

COAs

5060

L-ORNITHINE MONOHYDROCHLORIDE  99%  For Biochemistry  

3184-13-2

MSDS

COAs

5200

L-PHENYLALANINE  99%  For Biochemistry  

63-91-2

MSDS

COAs

5470

L-PROLINE  99%  For Biochemistry  

147-85-3

MSDS

COAs

5687

L-SERINE  99%  For Biochemistry  

56-45-1

MSDS

COAs

6300

L-THREONINE  99%  For Biochemistry  

72-19-5

MSDS

COAs

6410

L-TRYPTOPHAN  99%  For Biochemistry  

73-22-3

MSDS

COAs

6425

L-TYROSINE  99%  For Biochemistry  

60-18-4

MSDS

COAs

6466

L-VALINE  99%  For Biochemistry  

72-18-4

MSDS

COAs

4499

MANGANESE (II) ACETATE TETRAHYDRATE  98.5%  Extra Pure  

6156-78-1

MSDS

COAs

580

N-ACETYL-DL-TRYPTOPHAN  99%  For Biochemistry  

87-32-1

MSDS

COAs

565

N-ACETYL-L-CYSTEINE  99%  For Biochemistry  

616-91-1

MSDS

COAs

5205

n-PHENYLANTHRANILIC ACID  97%  AR  

91-40-7

MSDS

COAs

6202

TAURINE  99%  For Synthesis  

107-35-7

MSDS

COAs

6397H

TYRAMINE HYDROCHLORIDE  98%  For Synthesis   

60-19-5

 

COAs

NEW

Liên hệ:

Công ty TNHH TXP Việt Nam

Tel: 0983978425 - 024 32252101