Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Himedia | Meat Extract Powder | Code: RM003-500g | Himedia - Ấn Độ

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thông tin sản phẩm môi trường nuôi cấy vi sinh Himedia | Meat Extract Powder | Code: RM003-500g | Himedia - Ấn Độ:

Code: RM003 - 500g 

Nhà sản xuất: Himedia - Ấn Độ 

Mô tả: Meat Extract Powder (RM003) : It is used as follows: General purpose media – Standard Nutrient Media, Staphylococccus Enrichment Broth, Disinfectant Test Broth, Sterility Test Media A and B, VL Medium,etc. Diagnostic Media – Yersinia Isolation Agar, Salmonella Agar öNöZ, Inositol Brilliant Green Bile Agar, Gelatin Iron Agar, Anderson Agar Base, etc. Bulk production of antibiotics, enzymes and other products of microbiological origin. 

Nhà cung cấp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Việt 

Hotline: 0913592826

Email: Sales@megalab.vn 

Website: http://megalab.vn