Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống xác thực chéo giao dịch CITAD

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống xác thực chéo giao dịch CITAD:

Giải pháp cho phép xác thực chéo giao dịch tự động giữa hệ thống ngân hàng lõi (Corebanking) của các tổ chức tín dụng và phần mềm CITAD. Đồng thời, giải pháp còn giúp nâng cao tính tự động hóa, giảm thiểu nguồn nhân lực, tăng tốc độ xử lý giao dịch của hệ thống, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu thanh toán của khách hàng.