Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống thông tin thanh tra

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống thông tin thanh tra:

Hệ thống bao gồm các ứng dụng như quản lý kế hoạch thanh tra, quản lý đối tượng thanh tra, quản lý hoạt động thanh tra, giám sát xử lý sau thanh tra, tích hợp chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp, số hóa - quản lý tài liệu thanh tra… hỗ trợ cho hoạt động của đoàn thanh tra dành cho thanh tra các bộ/ngành/tỉnh/thành phố.