Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống quản lý năng suất sản xuất Andon - Andon system

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Hệ thống quản lý năng suất sản xuất Andon là hệ thống giám sát toàn diện về tiến độ sản xuất của các chuyền, phân xưởng, nhà máy sản xuất về: sản lượng kế hoạch, sản lượng mục tiêu, sản lượng thành phẩm, sản lượng lỗi,... Phân tích và tổng hợp các số liệu kết xuất báo cáo, vẽ biểu đồ biểu diễn số liệu nhằm hỗ trợ tối ưu hóa hoạt động sản xuất của các phân xưởng nhà máy.

Tính năng chính trong hệ thống Andon system:

 Hiển thị trực quan các thông số, dữ liệu của quá trình sản xuất

-  Hiển thị kế hoạch sản xuất theo ca, chuyền theo ngày

-  Hiển thị mục tiêu sản xuất theo giờ, theo ca, chuyền, theo ngày.

-  Hiển thị tiến độ & năng suất sản xuất theo giờ, theo ca, chuyền, theo ngày

-  Hiển thị lỗi sản phẩm

-  Cho phép hiển thị thông tin ra LCD từ phòng điều hành (Nộ dung & Hình thức có thể theo người sử dụng)

-  Tích hợp hệ thống giám sát bằng andon trên LCD 

-  Lưu lại & Thống kê đầy đủ các sự kiện diễn ra theo ngày tháng năm, theo từng bộ điều khiển trung tâm, từng chuyền, từng máy con (Tùy chọn theo ý người dùng).

-  Tất cả các sự kiện diễn ra trên toàn hệ thống có thể xuất báo cáo ra file excel.

-  Cập nhật tên cho các lệnh cho từng bộ điều khiển trung tâm, chuyền 

-  Đồng bộ thời gian của server và bộ điều khiển trung tâm.

-  Có khả năng quản lý, giám sát & truy xuất dữ liệu từ những máy tính cùng mạng nội bộ (LAN)

-  Có khả năng quản lý, giám sát từ mạng Internet  

-  Làm theo nhu cầu của khách hàng