Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống ERP- Quản trị nguồn lực doanh nghiệp

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Hệ thống ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của công ty, do hệ thống phần mềm hỗ trợ, để giúp công ty quản lý các hoạt động của mình, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....

Hệ thống ERP là một thuật ngữ được dùng liên quan đến một loạt hoạt động của công ty, do hệ thống phần mềm hỗ trợ, để giúp công ty quản lý các hoạt động của mình, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v....

Mục tiêu: Bằng cách sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần. Phần mềm ERP cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.

Giải pháp ERP được Tiên Phong triển khai có cấu trúc phân hệ (module). Mỗi phân hệ có một hoặc một nhóm chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lập nhưng do bản chất của hệ thống ERP, cá phân hệ được kết nối với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn và có khả năng mở rộng không giới hạn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lại của doanh nghiệp.

Các phân hệ sẳn có trong hệ thống ERP do Tiên Phong triển khai gồm:

Quản lý Kế toán

Quản lý mua hàng

Quản lý bán hàng

Quản lý dịch vụ

Quản lý kho

Quản lý sản xuất

Quản lý Nhân sự Tiền lương

Quản lý quan hệ khách hàng

Tích hợp Website eCommerce

Hệ thống ERP được tích hợp các quy trình quản trị theo thông lệ tốt nhất ở nhiều hoạt động tác nghiệp khác nhau cho doanh nghiệp. Do đó, khách hàng của Tiên Phong có thể dễ dàng áp dụng các thông lệ tốt nhất thông qua việc ứng dụng hệ thống ERP này.

Hiệu quả mang lại: Triển khai thành công hệ thống ERP giúp các nhà quản lý dễ dàng tiếp cận các thông tin quản trị đáng tin cậy để có thể đưa ra các quyết định dựa trên cơ sở có đầy đủ thông tin:

Các quy trình, mô hình kinh doanh được vận hành cách hiệu quả.

Công tác kế toán chính xác hơn

Cải tiến quản lý hàng tồn kho

Tăng năng suất sản xuất

Quản lý nhân sự hiệu qủa hơn

Công ty cổ phần Tiên Phong CDS