Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Hệ thống đếm và nhận dạng sản phẩm trên băng chuyền VD3000

Giá 5,000 USD

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành

Thông tin nhà cung cấp

Hệ thống đếm và nhận dạng sản phẩm trên băng chuyền VD3000 sử dụng để đếm số lượng bao xuất kho, phân tích nhận dạng mã hàng để đưa ra cảnh báo khi sai mã, ghi lại các mã hàng đã xuất để kiểm tra khi có yêu cầu. Dữ liệu được lưu trữ tại Server.