Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Dung môi Methanol 99.9 % for HPLC (MACRON (A AVANTOR BRAND))

Giá 320,000 VND

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Dung môi Methanol, anhydrous ≥99.9%, Macron Fine Chemicals™

Nhà cung cấp: MACRON (A AVANTOR BRAND)

Để sử dụng làm dung môi HPLC và TLC. Được lọc qua phần tử 0,2. Hoà tan trong nước.

Specification Test Results: 
 
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use  
ACS - Assay (CH₃OH) (by GC) ≥ 99.9 %
Carbonyl Compounds - Acetaldehyde ≤ 0.001 %
Carbonyl Compounds - Acetone ≤ 0.001 %
Carbonyl Compounds - Formaldehyde ≤ 0.001 %
Color (APHA) ≤ 10
Residue after Evaporation ≤ 0.0002 %
Solubility in H₂O Passes Test
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Substances Reducing Permanganate Passes Test
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0003
Titrable Base (meq/g) ≤ 0.0002
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.05 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 205 nm ≤ 1.00
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 210 nm ≤ 0.80
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 220 nm ≤ 0.25
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 230 nm ≤ 0.20
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 240 nm ≤ 0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 260 nm ≤ 0.04
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤ 0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 - 400 nm ≤ 0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤ 0.005
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water): Passes Test
HPLC Gradient Elution (No Peak Greater than 25% of Full Scale)(0.005 au) Passes Test
Appearance (clear, colorless liquid)  
Filtered through a 0.2 micron filter.

HÀNG LUÔN CÓ SẴN - CHAI 4 LÍT. LIÊN HỆ GIÁ TỐT 

Trần Hữu Ngạn

HP: 0979 840093 (zalo)

Email : kinhdoanhhoangphat2@gmail.com

Skype :kinhdoanhoangphat2

Công ty Cố Phần Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Phát

Chuyên cung cấp: Thiết bị, hóa chất, dụng cụ tiêu hao, test kit ... Phòng thí nghiệm, xét nghiệm,...

http://thietbiphonglab.com/

http://hoangphatlab.com/