Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Động cơ liền hộp giảm tốc 2Hp trục vuông góc, kiểu lắp mặt bích

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật của động cơ liền hộp giảm tốc 2Hp trục vuông góc, kiểu lắp mặt bích (Helical Bevel Geared Motors):

Gear unit type Order number Số cấp truyền Tỉ số truyền Moment Nm
B28
B38
K38
K48
K68
K88
K108
K128
K148
K168
K188
K38 - Z28
K38 – D28
K48 – Z28
K48 – D28
K68 – Z28
K68 – D28
K88 – Z28
K88 – D28
K108 – Z38
K108 – D38
K108 – Z48
K128 – Z38
K128 – D38
K128 – Z48
K148 – Z38
K148 – D38
K148 – Z68
K168 – Z48
K168 – D48
K168 – Z68
K188 – Z68
K188 – D68
K188 – Z88
2KJ1500
2KJ1501
2KJ1502
2KJ1503
2KJ1504
2KJ1505
2KJ1506
2KJ1507
2KJ1508
2KJ1510
2KJ1511
2KJ1514
2KJ1515
2KJ1516
2KJ1517
2KJ1518
2KJ1520
2KJ1523
2KJ1524
2KJ1527
2KJ1528
2KJ1530
2KJ1531
2KJ1532
2KJ1533
2KJ1534
2KJ1535
2KJ1536
2KJ1537
2KJ1538
2KJ1540
2KJ1541
2KJ1542
2KJ1543
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.57 – 57.53
3,84 - 65,69
5,65 - 179,13
7,22 - 169,53
5,36 - 243,72
5,54 - 302,68
7,68 - 307,24
7,1 - 295,38
4,83 - 306,08
6,61 - 287,95
12,10 - 191,34
181 - 2798
2.986 – 13.129
181 – 2.798
2.986 – 13.129
277 – 4.282
4.572 – 20.103
344 – 5.309
5.667 – 24.920
1.466 – 13.556
13.066 – 58.914
301 – 1.343
1.410 – 13.032
12.562 – 56.640
313 – 1.400
1466 – 13.505
13.017 – 58.692
296 – 1.392
1.233 – 14.767
14.397 – 60.115
317 – 1.033
669 – 9.201
8.689 – 53.767
225 - 669
130
250
250
450
820
1.650
3.000
4.700
8.000
13.500
20.000
250
250
450
450
820
820
1.650
1.650
3.000
3.000
3.000
4.700
4.700
4.700
8.000
8.000
8.000
13.500
13.500
13.500
20.000
20.000
20.000

Ứng dụng: Được  sử dụng như bộ truyền động dịch chuyển, bộ truyền động máy trộn và bộ truyền động tang cuốn cáp....

Động cơ giảm tốc bánh răng trụ (Helical Geared Motors) Loại đồng trục

Thông số kỹ thuật:

Gear unit type Order number Số cấp truyền Tỉ số truyền Moment Nm
E38
E48
E68
E88
E108
E128
E148
Z18
Z28
Z38
Z48
Z68
Z88
Z108
Z128
Z148
Z168
Z188
Z38 – Z28
Z38 – D38
D18
D28
D38
D48
D68
D88
D108
D128
D148
D168
D188
2KJ1001
2KJ1002
2KJ1003
2KJ1004
2KJ1005
2KJ1006
2KJ1007
2KJ1100
2KJ1101
2KJ1102
2KJ1103
2KJ1104
2KJ1105
2KJ1106
2KJ1107
2KJ1108
2KJ1110
2KJ1111
2KJ1112
2KJ1113
2KJ1200
2KJ1201
2KJ1202
2KJ1203
2KJ1204
2KJ1205
2KJ1206
2KJ1207
2KJ1208
2KJ1210
2KJ1211
1
1
1
1
1
1
1
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 - 3
2 – 3
 
 
1,59 - 9,33
1,52 - 11,30
1,41 - 12,40
1,71 - 10,33
1,81 - 5,46
1,36 - 10,14
1,64 - 13,67
3,58 - 43,15
3,33 - 51,35
4,77 - 44,12
4,28 - 51,28
3,49 - 48,09
3,11 - 50,73
3,42 - 59,05
3,07 - 44,19
4,44 - 57,5
4,46 - 46,61
8,30 - 52,35
207 - 1.258
1.343 - 5.905
32,26 - 200,36
48,38 - 241,05
30,74 - 191,75
35,59 - 208,77
37,8 - 281,01
34,14 - 300,41
42,61 - 359,30
37,57 - 268,16
34,15 - 336,11
40,99 - 341,61
42,95 - 243,82
82
170
250
450
745
1.000
1.550
90
140
220
450
800
1.680
3.100
5.100
8.000
14.000
20.000
220
220
90
140
220
450
800
1.680
3.100
5.100
8.000
14.000
20.000

Ứng dụng: Được sử dụng trong băng tải, máy khuấy ngành sơn và ht xử lý nước thải, máy chế biến gỗ, cầu trục, máy trộn chế biến thức ăn gia súc...

Động cơ giảm tốc trục vít- bánh vít (Helical Worm Geared Motors) Loại trục vuông góc

Thông số kỹ thuật:

Gear unit type Order number Số cấp truyền Tỉ số truyền Moment Nm
C28
C38
C48
C68
C88
C38 - Z28
C38 - D28
C48 - Z28
C48 - D28
C68 - Z28
C68 - D28
C88 - Z28
C88 - D28
2KJ1600
2KJ1601
2KJ1602
2KJ1603
2KJ1604
2KJ1605
2KJ1606
2KJ1607
2KJ1608
2KJ1610
2KJ1611
2KJ1614
2KJ1615
2
2
2
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
25,28 - 372
9,67 - 320,67
9,67 - 320,67
11,67 - 364
11,15 - 440,70
324 - 4.222
4.717 - 23.503
324 - 4.222
4.717 - 23.503
398 - 5.066
5.661 – 28.203
6.722 – 33.491
462 – 6.016
118
243
387
687
1.590
225
222
369
364
680
675
1.590
1.590

Ứng dụng: Được sử dụng trong băng tải , cầu trục, ...

Động cơ giảm tốc trục song song (Parallel Shaft Geared Motors)

Thông số kỹ thuật:

Gear unit type Order number Số cấp truyền Tỉ số truyền Moment Nm
FZ28
FZ38B
FZ48B
FZ68B
FZ88B
FZ108B
FZ128B
FZ148B
FZ168B
FZ188B
FZ38B – Z38
FZ38B – D38
FD28B
FD38B
FD48B
FD68B
FD88B
FD108B
FD128B
FD148B
FD168B
FD188B
2KJ1300
2KJ1301
2KJ1302
2KJ1303
2KJ1304
2KJ1305
2KJ1306
2KJ1307
2KJ1308
2KJ1310
2KJ1313
2KJ1314
2KJ1400
2KJ1401
2KJ1402
2KJ1403
2KJ1404
2KJ1405
2KJ1406
2KJ1407
2KJ1408
2KJ1410
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
56,2 - 280,00
4,52 – 56,72
4,33 – 60,71
3,97 – 61,17
4,77 – 64,58
5,68 – 64,21
3,8 – 56,42
5,39 – 68,23
5,28 – 53,48
8,34 – 52,63
303 - 1.617
1.726 - 7.591
3,8 - 59,65
56,28 - 280,41
43,09 - 268,8
50,48 - 296,18
54,47 - 404,92
48,24 - 424,49
53,13 - 447,96
62,93 - 449,21
41,85 - 369,26
48,46 - 403,86
150
290
540
1.000
1.900
3.400
6.100
9.000
14.000
20.000
290
290
150
290
540
1.000
1.900
3.400
6.100
9.000
14.000
20.000

Ứng dụng:Được dùng trong máy trộn, mấy khuấy, băng tải, cầu trục, ...

Hiện nay, Cty chúng tôi chuyên cung cấp thiết bị công nghiệp và phụ tùng dùng trong nhà máy như:

- Khớp nối KTR: Rotex, Radex, BoWex, Syntex …. ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Động cơ điện SIEMENS 1LA7, 1LE1, 1LG4 .....( Xuất xứ: Châu Âu )

- Động cơ phòng nổ SIEMENS 1MJ6, 1MJ7, 1MJ8, 1MD5...( Xuất xứ: Châu Âu )

- Khớp nối Flender/SIEMENS N-EUPEX, RUPEX, BIPEX, ELPEX, ZAPEX, ARPEX, FLUDEX ...... (Xuất xứ: Châu Âu)

- Khớp nối TSCHAN: NORMEX, ...... ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Khớp nối RENK ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Biến tần SIEMENS MM420, MM430, MM440, SINAMIC G120C, SINAMIC G120...(Xuất xứ: Châu Âu)

- Khởi động mềm SIEMENS 3RW30, 3RW40, 3RW44... ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Động cơ giảm tốc SEW Eurodrive : trục thẳng, trục song song, trục vuông góc

- Hộp giảm tốc SEW Eurodrive : trục song song, trục vuông góc

- Biến tần SEW Eurodrive

- Thiết bị SIEMENS PLC, HMI, Contactor, Encorder, MCB..... ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Màn hình cảm ứng Schneider XBTGT 2330 ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Máy Test IC Kitek ( Xuất xứ: Ấn Độ )

- Bạc đạn SKF ( Xuất xứ: Châu Âu )

- Động cơ tang trống Van der Graaf (Xuất xứ Hà Lan)

- Phụ tùng trong khớp nối Flender và trong động cơ giảm  tốc

Và nhiều Nhà sản xuất khác như: Johnson Controls, Freescale Semiconductor, Schneider, ABB....v..v

Để biết thêm thông tin về sản phẩm:

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

Thông tin liên hệ:

Võ Ngọc Lam (Mr)

Cellphone: 0925 711 384

Email: dhp_sales@dhp-corp.com.vn

CÔNG TY TNHH SX TM DV KỸ THUẬT ĐẠI HỒNG PHÁT

VPGD: 22 đường 11, khu dân cư Khang Điền, đường Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84)28.22536631 - 6681 8587     Fax: (84) 28 2253 6632

Website: www.khopkhoatruc.com - www.khopnoitruc.com - www.dhp-corp.com.vn