Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 32U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,950,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:08

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:08

Tủ Rack 32U-D800 - FAMRACK 32U800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,750,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:08

Tủ mạng FAM RACK F-CLASS 45U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,300,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:08

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 45U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,300,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:07

Tủ mạng FAMRACK F-CLASS 45U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,800,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:07

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 45U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,050,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:07

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,450,000 VND

Ngày đăng: 30/03/2019 09:07

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,900,000 VND

Ngày đăng: 29/03/2019 17:12

Tủ Rack 32U-D600 - FAMRACK 32U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,550,000 VND

Ngày đăng: 29/03/2019 17:11

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 42U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND

Ngày đăng: 29/03/2019 17:09

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 42U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND

Ngày đăng: 29/03/2019 17:09

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 42U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND

Ngày đăng: 29/03/2019 17:09

Tủ mạng FAM RACK F-CLASS 42U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,400,000 VND

Ngày đăng: 29/03/2019 17:08

Tủ Rack 27U-D600 - FAMRACK 27U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND

Ngày đăng: 25/03/2019 15:01

Tủ mạng 12U-D600 Tower - FAMRACK 12U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,300,000 VND

Ngày đăng: 18/03/2019 16:36

Tủ Rack 12U-D500 Tower - FAMRACK 12U500

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND

Ngày đăng: 18/03/2019 16:36

Tủ mạng 15U-D1000 - FAMRACK 15U D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,350,000 VND

Ngày đăng: 18/03/2019 16:36

Tủ Rack 27U-D1000 - FAMRACK 27U1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,450,000 VND

Ngày đăng: 18/03/2019 16:36

Tủ Rack 20U-D800 - FAMRACK 20U800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,700,000 VND

Ngày đăng: 18/03/2019 16:36

Hiển thị 1 - 20 trên 35 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.