Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Thiết bị đo độ ổn định oxy hóa của dầu 16900-7 (6 vị trí thử nghiệm). Stanhope Seta - Anh

Xuất xứ: Anh

Ngày đăng: 23/08/2019 14:56

Máy đo nhiệt lượng model 6200EF hãng sản xuất PARR - Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Ngày đăng: 20/08/2019 16:12

Nhiệt kế điện tử TP7C - Thermo Probe

Xuất xứ: Mỹ

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Nhiệt kế thủy ngân Kessler - Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Thiết bị phân tích lưu huỳnh, ni tơ, chrorine, Halogen trong xăng dầu NSX 2100H Misubishi - Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc model 94100-3 V Stanhope Seta - Anh.

Xuất xứ: Anh

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Máy đo trị số OCTANE ERASPEC - ERALYTIC (Áo)

Xuất xứ: Áo

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Máy đo độ nhớt động học tự động TV2000 AKV - Hãng sản xuất TAMSON - HÀ LAN

Xuất xứ: Hà Lan

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Thiết bị đo điểm khói tự động trong nhiên liệu bay model SP10

Xuất xứ: Pháp

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Máy đo điểm kết tinh, điểm đông đặc, điểm mây model PSA -70Xi Canada

Xuất xứ: Canada

Ngày đăng: 20/08/2019 11:27

Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín tự động Abel

Xuất xứ: Anh

Ngày đăng: 01/08/2019 14:21

Máy đo trị số tách nước tự động WSI - Mỹ

Xuất xứ: Mỹ

Ngày đăng: 25/07/2019 08:34

Thiết bị xác định độ ăn mòn tấm đồng NTB Classic - NORMALAB Pháp

Xuất xứ: Pháp

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Thiết bị xác định điểm đông đặc tự động model NTE 450 CPP - Normalab Pháp

Xuất xứ: Pháp

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Thiết bị xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín Pensky - Martens, Stanhope Seta

Xuất xứ: Anh

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Máy đo áp suất hơi bão hòa model ERAVAP

Xuất xứ: Áo

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Máy đo hàm lượng AOX 200 Mitsubishi - Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Thiết bị chuẩn độ điện thế tự động GT200 Mitsubishi - Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Thiết bị nung đốt mẫu phân tích sắc kí ion model AQF 2100H - Mitsubishi - Nhật Bản

Xuất xứ: Nhật Bản

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Máy đo hàm lượng lưu huỳnh Phoenix II DE thế hệ 4

Xuất xứ: Mỹ

Ngày đăng: 23/07/2019 11:03

Hiển thị 41 - 60 trên 686 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.