Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Vòng đệm Rotex GS 19 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm Rotex GS 24 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm Rotex GS 28 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm Rotex GS 38 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm Rotex GS 42 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm Rotex GS 55- Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm Rotex GS 48 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Vòng đệm rotex GS 65 - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Đức

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 6x16x34 (01G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 8x16x40 (02G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 10x22x48 (03G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 12x25x56 (04G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 14x28x60 (05G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 16x32x68 1G (không then) - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 18x36x74 (2G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 20x42x82 (3G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 22x45x95 (4G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 25x50x108 (5G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 30x58x122 (6G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Việt Nam

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Khớp nối trục Cardan SJ GE 35x70x140 (7G) không then - Đại Hồng Phát

Xuất xứ: Khác

Ngày đăng: 21/01/2022 15:19

Hiển thị 81 - 100 trên 1,619 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.