Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Tủ rack, tủ mạng 27U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,450,000 VND

Ngày đăng: 13/11/2019 15:47

Tủ rack, tủ mạng 36U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,450,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 16:00

Tủ rack, tủ mạng 20U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,900,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:59

Tủ rack, tủ mạng 20U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,700,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:58

Tủ rack, tủ mạng 32U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,550,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:57

Tủ rack, tủ mạng 32U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,750,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:56

Tủ rack, tủ mạng 32U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,950,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:55

Tủ rack, tủ mạng 42U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:54

Tủ mạng, tủ rack 42U-D800 F - CLASS FAM RACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:53

Tủ rack, tủ mạng 42U-D1000 F - CLASS FAM RACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 15:51

Tủ rack, tủ mạng 20U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,500,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 08:19

Tủ rack, tủ mạng 42U-D1200 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,400,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 08:18

Tủ rack, tủ mạng 42U-800-D1000 F - CLASS FAM RACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,700,000 VND

Ngày đăng: 31/10/2019 08:17

Tủ rack, tủ mạng 27U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:20

Tủ rack, tủ mạng 27U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,250,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:17

Tủ rack, tủ mạng 15U-D400 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,450,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:16

Tủ rack, tủ mạng 15U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,900,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:15

Tủ rack, tủ mạng 15U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,350,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:13

Tủ rack, tủ mạng 15U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,700,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:12

Tủ rack, tủ mạng 10U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND

Ngày đăng: 30/10/2019 15:11

Hiển thị 1 - 20 trên 261 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.