Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Chất thấm dầu, xơ bông thấm dầu

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Chất thấm dầu Enretech Kleen Sweep

Đặc tính: hấp thụ nhanh và cô lập chất lỏng mà nó hấp thụ, không ăn mòn.

Xơ bông thấm dầu Cellosorb

+ Chỉ hút dầu, không hút nước, có độ nổi cao giúp dễ dàng thu vớt;

+ Có khả năng hút tối đa gấp 20 lần trong lượng của nó;

+ An toàn không độc hại với động thực vật trên cạn và dưới nước.