Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Cảm biến Honeywell

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Ngoài công tắc Honeywell thì Đăng Long có thêm dòng sản phẩm cảm Biến Honeywell, phân phối trên toàn quốc.

Cảm biến Honeywell gồm các loại

Cảm biến Khí Honeywell

-Dòng 1CO

-Dòng 1H2S

-Dòng 1O2

-1SO2

-1LEL 75

Cảm biến thuật ngữ Honeywell

-Dòng SS360 / SS460, SS41K6

-Dòng SM nanopower

-Dòng 103SR

Cảm biến lực Honeywell

-Dòng 41

-Dòng FSA

-Dòng MicroForce FMA

Cảm biến áp suất Honeywell

-Dòng TrustabilityTM

-Dòng ABP / ABP2.0

-Dòng MPR Micro áp lực

Cảm biến nhiệt độ Honeywell

-Dòng 192, 194, 500

-Dòng 2455R