Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Bộ test kit nhanh cho thủy sản (pH - DO - Fe - Cl- NH4/NH3 -KIỀM -Ca/Mg - NO2-NO3-H2S-PO4 -ĐỘ CỨNG) TMS

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

STT Tên hàng ĐVT Đặc Điểm Giá vnd
1 Bộ dung dịch đo NO2 Bộ Thang đo 0 – 5 mgNO2/L,  100 lần Test.
Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-    01 chai thuốc thử số 2:  20ml
-    01 bảng màu
80,000
2 Bộ dung dịch đo Ca/Mg Bộ 120 lần test (Ca = 150/Mg=450)
400 lần test ( Ca=150)
Cung cấp bao gồm:
-01 chai thuốc thử số 1: 20ml
-01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-01 chai thuốc thử số 3: 20ml
-01 chai thuốc thử số 4: 20ml
-01 chai thuốc thử số 5: 30ml
-01 chai thuốc thử số 5 kèm theo: 100ml
-01 ống nghiệm
-01 bảng hướng dẫn
         300,000
3 Bộ dung dịch đo Cl2 Bộ  Thang đo: 0-5mg/l
Số lần test: 200 lần
Cung cấp:
-01 ống nghiệm
-01 chai thuốc thử 30ml
-01 bảng màu
           70,000
4 Bộ dung dịch đo DO
(Nồng độ oxy trong nước)
Bộ Bước nhảy:  0.5mg/l
150 lần test
 Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  30ml
-    01 chai thuốc thử số 2: 30ml
-    01 chai thuốc thử số 3: 30ml
-    01 chai thuốc thử số 4: 10ml
-    01 chai thuốc thử số 5: 30ml
-    01 chai thuốc thuốc thử số 5 kèm theo: 100ml
-    01 chai lấy mẫu
-    01 bảng hướng dẫn
         190,000
5 Bộ dung dịch đo Fe Bộ Thang đo: 0 – 5mg/l
Số lần test: 90 lần
Cung cấp bao gồm:
01 chai thuốc thử số 1: 20ml
01 chai thuốc thử số 2: 20ml
01 chai thuốc thử số 3: 20ml
01 ống nghiệm
01 bảng màu
         115,000
6 Bộ dung dịch đo GH
(KIỂM TRA ĐỘ CỨNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC)
Bộ Dùng cho 100 lần test (5odGH)
Cung cấp bao gồm:
-01 ống nghiệm
-01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-01 chai thuốc thử số 2:  10ml
-01 chai thuốc thử số 3:  30ml
-01 bảng hướng dẫn
           80,000
7 Bộ dung dịch đo H2S Bộ Thang đo: 03mg/l
Số lần test:  90 lần
Cung cấp bao gồm:
-01 chai thuốc thử số 1: 20ml
-01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-01 chai thuốc thử số 3: 20ml
-01 ống nghiệm
-01 bảng màu
         180,000
8 Bộ dung dịch đo độ kiềm Bộ Bước nhảy 10 mg/l   (0,45 odKH)
200 lần test (100mg/l)
Cung cấp bao gồm:
-01 ống nghiệm
-01 chai thuốc thử số 1:  25ml
-01 chai thuốc thử số 2:  30ml
-01 chai thuốc thử số 2 kèm theo:  100ml
-01 bảng hướng dẫn
           80,000
9 Bộ dung dịch đo NH3/NH4 
KIỂM TRA AMONIAC
Bộ Thang đo 0 – 10 mgNH4/L
90 lần Test.
Cung cấp bao gồm:
-01 chai thuốc thử số 1: 20ml
-01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-01 chai thuốc thử số 3: 20ml
-01 bảng quy đổi từ NH4 sang NH3 theo pH
-01 ống nghiệm
-01 bảng màu
         125,000
10 Bộ dung dịch đo NO3 Bộ Thang đo 0 – 100 mgNO3/L
 100 lần Test.
Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-    01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-    01 lọ thuốc thử số 3: 1g
-    01 muỗng múc thuốc thử số 3
-    01 chai thuốc thử số 4: 20ml
-    01 bảng màu
           90,000
11 Bộ dung dịch đo pH (100 Test) Bộ Thang đo 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,4; 6,7; 7,0; 7,3; 7,6; 7,9; 8,2; 8,5; 8,8; 9,1; 9,4;10
Cung cấp:
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử 25ml
-    01 bảng màu
           60,000
12 Bộ dung dịch đo pH (250 test ) Bộ            80,000
13 Bộ dung dịch đo PO4 Bộ Thang đo: 0-10mg/l
Số lần test: 90 lần
Cung cấp bao gồm:
- 01 chai thuốc thử số 1: 20ml
- 01 chai thuốc thử số 2: 20ml
- 01 lọ thuốc thử số 3: 2g
- 01 muống múc thuốc thử số 3
- 01 ống nghiệm
- 01 bảng màu
         125,000

HÀNG LUÔN CÓ SẴN. LIÊN HỆ:

Trần Hữu Ngạn
HP: 0979 840093 (zalo)
Email: kinhdoanhhoangphat2@gmail.com
Skype:kinhdoanhoangphat2
Công ty Cố Phần Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Phát
Chuyên cung cấp: Thiết bị, hóa chất, dụng cụ tiêu hao, test kit ... Phòng thí nghiệm, xét nghiệm,...
http://thietbiphonglab.com/
http://hoangphatlab.com/