Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Bộ test kit nhanh cho thủy sản (pH - DO - Fe - Cl- NH4/NH3 -KIỀM -Ca/Mg - NO2-NO3-H2S-PO4 -ĐỘ CỨNG) TMS

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

STT Tên hàng ĐVT Đặc Điểm Giá vnd
1 Bộ dung dịch đo NO2 Bộ Thang đo 0 – 5 mgNO2/L,  100 lần Test.
Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-    01 chai thuốc thử số 2:  20ml
-    01 bảng màu
80,000
2 Bộ dung dịch đo Ca/Mg Bộ 120 lần test (Ca = 150/Mg=450)
400 lần test ( Ca=150)
Cung cấp bao gồm:
-01 chai thuốc thử số 1: 20ml
-01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-01 chai thuốc thử số 3: 20ml
-01 chai thuốc thử số 4: 20ml
-01 chai thuốc thử số 5: 30ml
-01 chai thuốc thử số 5 kèm theo: 100ml
-01 ống nghiệm
-01 bảng hướng dẫn
         300,000
3 Bộ dung dịch đo Cl2 Bộ  Thang đo: 0-5mg/l
Số lần test: 200 lần
Cung cấp:
-01 ống nghiệm
-01 chai thuốc thử 30ml
-01 bảng màu
           70,000
4 Bộ dung dịch đo DO
(Nồng độ oxy trong nước)
Bộ Bước nhảy:  0.5mg/l
150 lần test
 Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  30ml
-    01 chai thuốc thử số 2: 30ml
-    01 chai thuốc thử số 3: 30ml
-    01 chai thuốc thử số 4: 10ml
-    01 chai thuốc thử số 5: 30ml
-    01 chai thuốc thuốc thử số 5 kèm theo: 100ml
-    01 chai lấy mẫu
-    01 bảng hướng dẫn
         190,000
5 Bộ dung dịch đo Fe Bộ Thang đo: 0 – 5mg/l
Số lần test: 90 lần
Cung cấp bao gồm:
01 chai thuốc thử số 1: 20ml
01 chai thuốc thử số 2: 20ml
01 chai thuốc thử số 3: 20ml
01 ống nghiệm
01 bảng màu
         115,000
6 Bộ dung dịch đo GH
(KIỂM TRA ĐỘ CỨNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC)
Bộ Dùng cho 100 lần test (5odGH)
Cung cấp bao gồm:
-01 ống nghiệm
-01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-01 chai thuốc thử số 2:  10ml
-01 chai thuốc thử số 3:  30ml
-01 bảng hướng dẫn
           80,000
7 Bộ dung dịch đo H2S Bộ Thang đo: 03mg/l
Số lần test:  90 lần
Cung cấp bao gồm:
-01 chai thuốc thử số 1: 20ml
-01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-01 chai thuốc thử số 3: 20ml
-01 ống nghiệm
-01 bảng màu
         180,000
8 Bộ dung dịch đo độ kiềm Bộ Bước nhảy 10 mg/l   (0,45 odKH)
200 lần test (100mg/l)
Cung cấp bao gồm:
-01 ống nghiệm
-01 chai thuốc thử số 1:  25ml
-01 chai thuốc thử số 2:  30ml
-01 chai thuốc thử số 2 kèm theo:  100ml
-01 bảng hướng dẫn
           80,000
9 Bộ dung dịch đo NH3/NH4 
KIỂM TRA AMONIAC
Bộ Thang đo 0 – 10 mgNH4/L
90 lần Test.
Cung cấp bao gồm:
-01 chai thuốc thử số 1: 20ml
-01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-01 chai thuốc thử số 3: 20ml
-01 bảng quy đổi từ NH4 sang NH3 theo pH
-01 ống nghiệm
-01 bảng màu
         125,000
10 Bộ dung dịch đo NO3 Bộ Thang đo 0 – 100 mgNO3/L
 100 lần Test.
Cung cấp bao gồm: 
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử số 1:  20ml
-    01 chai thuốc thử số 2: 20ml
-    01 lọ thuốc thử số 3: 1g
-    01 muỗng múc thuốc thử số 3
-    01 chai thuốc thử số 4: 20ml
-    01 bảng màu
           90,000
11 Bộ dung dịch đo pH (100 Test) Bộ Thang đo 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,4; 6,7; 7,0; 7,3; 7,6; 7,9; 8,2; 8,5; 8,8; 9,1; 9,4;10
Cung cấp:
-    01 ống nghiệm
-    01 chai thuốc thử 25ml
-    01 bảng màu
           60,000
12 Bộ dung dịch đo pH (250 test ) Bộ            80,000
13 Bộ dung dịch đo PO4 Bộ Thang đo: 0-10mg/l
Số lần test: 90 lần
Cung cấp bao gồm:
- 01 chai thuốc thử số 1: 20ml
- 01 chai thuốc thử số 2: 20ml
- 01 lọ thuốc thử số 3: 2g
- 01 muống múc thuốc thử số 3
- 01 ống nghiệm
- 01 bảng màu
         125,000

HÀNG LUÔN CÓ SẴN. LIÊN HỆ:

Trần Hữu Ngạn
HP: 0979 840093 (zalo)
Email: kinhdoanhhoangphat2@gmail.com
Skype:kinhdoanhoangphat2
Công ty Cố Phần Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật Hoàng Phát
Chuyên cung cấp: Thiết bị, hóa chất, dụng cụ tiêu hao, test kit ... Phòng thí nghiệm, xét nghiệm,...
http://thietbiphonglab.com/
http://hoangphatlab.com/