Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Bộ kháng huyết thanh

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Công ty TNHH TXP Việt nam chuyên cung cấp các loại chất chuẩn:

- Chất chuẩn đơn

- Chất chuẩn đa (mix)

- Chất chuẩn perticide

- Phẩm màu chuẩn

- Chất chuẩn sắc ký

- Chất chuẩn phân tích kim loại

Hãng cung cấp: LGC, Dr. Ehrenstorfer GmbH, AccuStandard, Sigma

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH TXP Việt Nam

Tel: 024 629 12357 – 024 629 17994

Hotline: 0983978425

Địa chỉ: Số 145-C3, Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mail: txpvietnam@gmail.com/sales@txpvietnam.com

www.txpvietnam.com