Trang chủSản phẩm chào bán Năng lượng- khoáng sản- luyện kimDịch vụ trong ngành(5)

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG

Ngày đăng: 02/11/2012 Xuất xứ: Việt Nam Giá: Liên hệ trực tiếp Liên hệ
Thông tin nhà cung cấp
Công ty TNHH Phát Triển Năng Lượng S.Y.S.T.E.C.H Người liên hệ: Vũ Ngọc Tuyến Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam Số điện thoại: 0313 653 966

Nội dung chi tiết

Thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết theo tiêu chuẩn ISO 50001 và Asean SYSTECH ECO mang đến phong cách làm việc chuyên nghiệp, đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, các doanh nghiệp sẽ có được các dự án tiết kiệm năng lượng hiệu quả, sử dụng bền vững nguồn năng lượng hiện tại và tương lai. Kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…). Mục tiêu của kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.
Với đội ngũ chuyên gia kiểm toán năng lượng, được đào tạo qua nhiều dự án tiết kiệm năng lượng thực tế trong nước và được cấp nhiều chứng chỉ của các tổ chức trong và ngoài nước uy tín, chúng tôi khẳng định sẽ mang đến cho Quý công ty những dịch vụ ưu đãi, thiết thực và hiệu quả.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán năng lượng như sau: 

Kiểm toán năng lượng sơ bộ:

Là hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của hệ thống. Kiểm toán năng lượng sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống. Hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống của các doanh nghiệp. Tùy theo đặc thù của các đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp là khác nhau mà mức độ đánh giá tiềm năng cũng như xây dựng các cơ hội tiết kiệm năng lượng là khác nhau ở mỗi nhóm ngành nghề đặc trưng.

Các bước thực hiện:

 • Khảo sát lướt qua toàn bộ tất các dây chuyền công nghệ, các thiết bị cung cấp và tiêu thụ năng lượng, các phân xưởng…
 • Nhận dạng nguyên lý, quy trình công nghệ
 • Nhận dạng dòng năng lượng.
 • Nhận dạng định tính các cơ hội tiết kiệm năng lượng.
 • Nhận dạng các thiết bị, điểm cần đo lường sâu hơn sau này, các vị trí đặt thiết bị đo lường.

Nội dung kết qủa thông tin của hoạt động kiểm toán năng lượng sơ bộ thể hiện:

 • Danh mục
 • Tên cơ hội tiết kiệm năng lượng
 • Khả năng tiết kiệm có thể (ước lượng)
 • Chi phí thực hiện khảo sát định lượng sâu hơn

Kiemtoannangluong-tietkiemnangluong-dichvunangluong 04

 Kiểm toán năng lượng tổng thể:

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật). Đây cũng là một khâu, một mắt xích quan trọng trong quá trình kiểm toán năng lượng vì nhớ đó các công ty kiểm toán năng lượng, dịch vụ năng lượng có thể biết được chi tiết quá trình sử dụng năng lượng của doanh nghiệp khảo sát đang ở mức độ nào?

Các bước thực hiện của hoạt động kiểm toán năng lượng tổng thể:

 • Thu thập và phân tích số liệu quá khứ
 • Khảo sát và kiểm tra các vị trí cần đo lường,thu thập số liệu, lấy mẫu (nếu cần)
 • Nhận dạng giải pháp.
 • Lập bảng kế hoạch thu thập số liệu tại chỗ.
 • Tiến hành thu thập số liệu tại chỗ.
 • Khảo sát thị trường để xác định mức độ sẵn có về công nghệ và giá thiết bị (nếu có)
 • Phân tích tính khả thi về kỹ thuật của các giải pháp.
 • Phân tích tính khả thi về kinh tế, chi phí/lợi ích đầu tư của các giải pháp.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của các giải pháp (theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Danh mục các cơ hội, giải pháp tiết kiệm năng lượng.
 • Mức tiết kiệm tính toán của từng giải pháp
 • Mức đầu tư của từng giải pháp
 • Thời gian thu hồi vốn của từng giải pháp
 • Kiến nghị thứ tự ưu tiên của các giải pháp (nếu cần, tuỳ theo yêu cầu của doanh nghiệp)

 Kiểm toán năng lượng chi tiết:

Là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích sâu hơn về kỹ thuật, lợi ích kinh tế, tài chính…cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng. Đây là bước cuối cùng của hoạt động kiểm toán năng lượng, nó thường bao gồm cả kiểm toán năng lượng sơ bộ và kiểm toán năng lượng tổng thể, trên cơ sở tổng hợp tất cả nguồn thông tin các nhà kiểm toán năng lượng được trang bị kiến thức và mức độ xây dựng các giải pháp chuyên nghiệp sẽ vạch ra cho doanh nghiệp nhiều hình thức lựa chọn cho hoạt động tiết kiệm năng lượng và quản lý, sử dụng năng lượng điện bền vững

Kiemtoannangluong-tietkiemnangluong-dichvunangluong03

Các bước thực hiện của hoạt động kiểm toán năng lượng chi tiết:

 • Thu thập số liệu quá khứ của đối tượng đề án (thiết bị, dây chuyền, phương án, v.v.)

                Vận hành

               Năng suất

               Tiêu thụ năng lượng…

 • Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng

               Tập quán vận hành

               Đo lường tại chỗ …

 • Xây dựng giải pháp

               Lập danh sách các phương án chi tiết có thể áp dụng

 • Khảo sát, đo lường, thử nghiệm, theo dõi hoạt động của thiết bị đối tượng

              Tập quán vận hành

              Đo lường tại chổ

             Xử lý số liệu

 • Khảo sát thị trường (nếu cần)
 • Phân tích phương án

              Lựa chọn giải pháp tốt nhất

             Kỹ thuật

             Đầu tư

             Thi công

 • Tính toán chi phí đầu tư

              Phân tích lợi ích tài chính

              Nhận dạng và phân tích các nguồn vốn…

              Nội dung kết qủa thông tin thể hiện:

 • Thông tin chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng được sử dụng.

Giải pháp quản lý

Giải pháp công nghệ,

Thiết bị sử dụng, giá thành…

 • Thông tin chi tiết các giải pháp tài chính:

Mức đầu tư,

Thời gian thu hồi vốn,

Nguồn tài chính, lợi ích/chi phí sử dụng vốn

Như vậy, hoạt động kiểm toán năng lượng là tổng hợp của nhiều yếu tố, trên hết là việc các nhà kiểm toán năng lượng sẽ vạch ra được toàn bộ thực trạng sử dụng năng lượng giúp cho chủ doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan và sâu sắc hơn trong hoạt động kinh doanh của mình. Từ đó, các chiến lược được hoạch định và vạch ra nhờ các chuyên gia kiểm toán năng lượng, họ sẽ chỉ ra những cơ hội có thể tiết kiệm năng lượng ở trong từng khâu, xây dựng một hệ thống quản lý năng lượng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế, ngoài ra, họ còn tạo dựng cho doanh nghiệp hưởng lợi từ việc quản lý năng lượng sử dụng một cách hiệu quả và bền vững nhất.